Ewakuacja rezerw złota Banku Polskiego w 1939

W ramach przygotowań do kampanii wrześniowej, Bank Polski zdecydował się podjąć kroki do ewentualnej ewakuacji rezerw złota. Rezerwy te w momencie wybuchu wojny szacowane były na ponad 450 milionów złotych. Część tych zasobów jeszcze przed wojną była zdeponowana na Zachodzie, jednak większość pozostawała wciąż albo w centrali, albo została specjalnie przewieziona do wschodniej części kraju.

Po wybuchu wojny skierowano 4 września rezerwy z centrali w kierunku granicy rumuńskiej autobusami. W wyniku postępów armii niemieckiej na zachodzie zdecydowano się na ewakuację złota z kraju. Od razu po otrzymaniu niełatwo uzyskanej zgody Rumunii na przetransportowanie w przeciągu 48 godzin złota do portu nad Morzem Czarnym rozpoczęto przygotowania tranzytu. Rezerwy przetransportowano tzw. „złotym pociągiem”. Wsparcie i życzliwość Rumunii miała kluczowe znaczenie, szczególnie że Niemcy potraktowali ich działalność jako pogwałcenie neutralności w trwającym konflikcie.

14 września mały amerykański tankowiec „Eocene” zabrał złoto z Rumunii do Turcji. Stamtąd zabrano drogą kolejową zasoby na tereny, należące do sojuszniczej Francji.

Zdjęcie: PHGCOM, GNU, 2007

Komentarze